شهرستان آران و بیدگل

 گزارش از عملکرد گروه های درسی ابتدایی شهرستان آران وبیدگل در سال تحصیلی  91 – 1390

 -  راه اندازی وبلاگ گروه های درسی  - سرگره های پنج پایه مرکز تحقیقات معلمان    

آموزش ساخت وبلاگ به همکاران مشتاق  - سرگره های پنج پایه- مرکز تحقیقات معلمان    

  - درخواست از مدارس جهت ساخت وبلاگ گروه های آموزشی مدارس  - سرگره های پنج پایه - مرکز تحقیقات معلمان 

  - ترغیب مدارس به ساخت وبلاگ آموزشگاه  - سرگره های پنج پایه   

   - ترغیب همکاران به ساخت وبلاگ های شخصی  - سرگره های پنج پایه    

  - برگزاری مجمع با مربیان دوره ی پیش دبستانی - سرگره های پنج پایه کانون شهید عربیان  

برگزاری اولین مجمع عمومی معلمین و معاونین آموزشی سرگره های پنج پایه - مرکز تحقیقات معلمان

-   برگزاری جلسه ی توجیهی در خصوص گروه های آموزشی مدارس- سرگره های پنج پایه مرکز تحقیقات معلمان

  - اعلام آمادگی اعضاء گروه به منظور بالا بردن سطح کیفی آموزش در مدارس- سرگره های پنج پایه مرکز تحقیقات معلمان 

  - بازدید از دبیرستان هوشمند محمودیه کاشان- سرگره های پنج پایه - دبیرستان محمودیه  -برگزاری کارگاه برای معلمین تازه استخدام - سرگره های پنج پایه - اداره آموزش و پرورش     

-برگزاری کارگاه برای معلمین تازه استخدام- سرگره های پنج پایه - مدرسه ی ابریشم چی

   -بازدید از کلاس پنجم مدرسه ی ابریشم چی با هدف همراهی دانش آموزان در کاشت و پرورش قارچ - سرگره های پنج پایه - مدرسه ی ابریشم چی-

  - دیدار و افتتاح سایت کامپیوتر مدرسه پسرانه ی شهید رزاق زاده- سرگره های پنج پایه - پسرانه ی شهید رزاق زاده

-   برگزاری جلسه ی توجیهی در خصوص جشنواره ی جابربن حیان - سرگره های پنج پایهکانون شهید عربیان

   - برگزاری جلسه با مدیران مدارس ابتداییسرگره های پنج پایه سالن مدیریت

  - حضور در  جلسه ی مقاطع  راهنمایی ومتوسطه در خصوص بررسی علل ضعف برخی از دانش آموزان در خواندن و نوشتن به ویژه درس انشاء سرگره های پنج پایه - مرکز تحقیقات معلمان 

  - شرکت در سخنرانی استاد موسوی زاهد پیرامون ارزشیابی توصیفی -سرگره های پنج پایه - کانون شهید عربیان  

   - بررسی سناریو های ارسالی از مدارس به گروه های آموزشی   - سرگره های پنج پایه - مرکز تحقیقات معلمان 

  -  مطالعه و ارائه ی راهنمایی های لازم جهت انجام بهتر تدریس ها. -   سرگره های پنج پایه - مرکز تحقیقات معلمان

    - برگزاری کارگاه نقد وبررسی کتب ریاضی، علوم و فارسی پایه ی اولسر گروه پایه اول آقای حیدری مقدم مرکز تحقیقات معلمان

بررسی مشارکت معلمان پایه ی اول در جشنواره ی الگوهای مناسب تدریس و بحث و گفتگو در مورد تشکیل تیم و تقسیم وظایف در تیم.-    سرگروه پایه اول آقای حیدری مقدم مرکز تحقیقات معلمان 

   - برگزاری کارگاه رفع اختلالات نوشتن واملا در دانش آموزان پایه ی اول و تلاش در جهت پیشرفت آن ها. -   سر گروه پایه اول آقای حیدری مقدم - مرکز تحقیقات معلمان  

- برنامه ریزی جهت برگزاری جشن قرآن.- سر گروه پایه اول آقای حیدری مقدم - مرکز تحقیقات معلمان  

  - برگزاری جلسات توجیهی برای والدین و آشنا نمودن آن ها با کتب تازه تالیف. -  سر گروه پایه اول آقای حیدری مقدم - مرکز تحقیقات معلمان  

  - برگزاری کارگاه آموزش اعداد به صورت همگانی در قالب بازی در حیاط مدرسه امام خمینی (ره )   -  سر گروه پایه اول آقای حیدری مقدم- مدرسه امام خمینی (ره)  

  - بررسی پوشه ی کار ونحوه ی ارزیابی آ ن ها -   سر گروه پایه دوم آقای عنایتی- مرکز تحقیقات معلمان  

آشنا نمودن والدین با طرح ارزشیابی توصیفی و بررسی نقاط قوت آن در جلسات با حضور کارشناسان ومعلمین. -   سر گروه پایه دوم آقای عنایتی - مرکز تحقیقات معلمان -

    - برگزاری کارگاه ارائه ی تجربیات همکاران به یکدیگر در مورد استفاده های مطلوب از فرصت ها در ارزشیابی از بچه ها. -   سر گروه پایه دوم آقای عنایتی- مرکز تحقیقات معلمان

   -تقویت کتابخوانی دانش آموزان جهت افزایش اطلاعات، روان خوانی وتندخوانی دانش آموزان.  - سر گروه پایه دوم آقای عنایتی- مرکز تحقیقات معلمان 

  - بررسی عوامل کاهش اضطراب.   - سر گروه پایه دوم آقای عنایتی - مرکز تحقیقات معلمان  

-ارائه ی تمرینات هدفمند در پیک های هفتگی جهت تقویت حافظه ی دیداری.  - سر گروه پایه دوم آقای عنایتی - مرکز تحقیقات معلمان

  - افزایش مهارت زیبا نویسی، درست نویسی وتند نویسی. -  سر گروه پایه دوم آقای عنایتی - مرکز تحقیقات معلمان

   - برگزاری کارگاه بحث و گفتگو در مورد طرح 33 روزه ی قرآن  کریم ونحوه ی برگزاری جشن پایان این طرح.- سر گروه پایه سوم آقای شایان فرد - مرکز تحقیقات معلمان 

  -بررسی راه های تقویت انگیزه ی یادگیری در بچه ها.- سر گروه پایه سوم آقای شایان فرد- مرکز تحقیقات معلمان  

  - برگزاری جلسات توجیهی با اولیاء در مورد تشریح طرح های ارتقاء قرآن، کرامت، جابربن حیان، وارزشیابی توصیفی.- سر گروه پایه سوم آقای شایان فر- مرکز تحقیقات معلمان 

  - برگزاری کارگاه جهت طرح آزمون های عملکردی- سر گروه پایه سوم آقای شایان فرد - مرکز تحقیقات معلمان  

  - برگزاری کارگاه برای بررسی خلاقیت در تدریس ضرب جهت تثبیت آموخته ها وتاکید بر شناخت مفهوم ضرب در قالب بازی.- سر گروه پایه سوم آقای شایان فرد - مرکز تحقیقات معلمان

  - بررسی چند نمونه بازخورد های عاطفی، قضاوتی، آموزشی و راهبردی. - سر گروه پایه سوم آقای شایان فرد- مرکز تحقیقات معلمان 

  - بحث و تبادل نظر در مورد نحوه ی طراحی پیک هفتگی واستفاده از انواع آزمون های عملکردی ومداد کاغذی در قالب طرح تکالیف جذاب ومکمل آموزشی در این پیک.- سر گروه پایه سوم آقای شایان فرد - مرکز تحقیقات معلمان 

  -بررسی راه های تقویت روخوانی در دانش آموزان با مطالعه ی کتب غیر درسی وتشویق و ترغیب بچه ها به مطالعه ی مجلات رشد.- سر گروه پایه سوم آقای شایان فرد -مرکز تحقیقات معلمان

    -بررسی نحوه ی طراحی آزمون های عملکردی سر گروه پایه چهارم خانم غفوری- مرکز تحقیقات معلمان

  - برگزاری کارگاه اقدام پژوهی در مورد تاثیر انضباط بر افزایش یادگیری دانش آموزان.- سر گروه پایه چهارم خانم غفوری -مرکز تحقیقات معلمان  

- برگزاری کارگاه جهت بررسی را ه های کاهش اضطراب در دانش آموزان با ارائه ی راهکارها واجرای آن در کلاس ها به مدت یک ماه-. سر گروه پایه چهارم خانم غفوری -مرکز تحقیقات معلمان

  - بررسی و مقایسه ی نمونه هایی از پوشه ی کار دانش آموزان در مدارس و برگزاری جلسات قطبی در سایر مدارس منطقه. - سر گروه پایه چهارم خانم غفوری - مرکز تحقیقات معلمان 

- تشریح طرح های جابربن حیان و جشنواره ی تدریس وطرح کرامت در جلسات معلمین – شورای دانش آموزی واولیاء -. سر گروه پایه چهارم خانم غفوری - مرکز تحقیقات معلمان 

 - بررسی نقش تنبیه در کاهش انگیزه ی یادگیری و بروز استرس در کلاس. - سر گروه پایه چهارم خانم غفوری - مرکز تحقیقات معلمان

  - تقویت انشاء نویسی با مطالعه ی مجلات و کتب غیر درسی با خلاصه نویسی، کامل کردن انشاءهای نیمه تمام و ... .- سر گروه پایه چهارم خانم غفوری - مرکز تحقیقات معلمان

- برپایی کلاس های فوق برنامه ی قرآن با محوریت روان خوانی و آموزش قصص انبیاء و تحقیق و پژوهش قرآنی.- سر گروه پایه چهارم خانم غفوری- مرکز تحقیقات معلمان 

  - بالا بردن سطح کیفی پیک های هفتگی و ماهانه. - سر گروه پایه چهارم خانم غفوری- مرکز تحقیقات معلمان 

  - بحث و گفتگو در مورد درس های آزاد کتاب فارسی.- سر گروه پایه چهارم خانم غفوری - مرکز تحقیقات معلمان 

- برگزاری کارگاه ارائه ی راهکارهایی در مورد حل مشکل جدول ضرب بچه ها-. سر گروه پایه چهارم خانم غفوری- مرکز تحقیقات معلمان

  -را ه های کاهش اضطراب در دانش آموزان با ارائه ی راهکارها واجرای آن در کلاس ها به مدت یک ماه.- سر گروه پایه چهارم خانم غفوری - مرکز تحقیقات معلمان

   -بررسی و مقایسه ی نمونه هایی از پوشه ی کار دانش آموزان در مدارسی که جلسات آن ها به صورت قطبی برگزار می شود. - سر گروه پایه چهارم خانم غفوری- مرکز تحقیقات معلمان 

- تشریح طرح های جابربن حیان و جشنواره ی تدریس وطرح کرامت در جلسات معلمین – شورای دانش آموزی واولیاء . - سر گروه پایه چهارم خانم غفوری - مرکز تحقیقات معلمان 

  بررسی نقش تنبیه در کاهش انگیزه ی یادگیری و بروز استرس در کلاس. - سر گروه پایه چهارم خانم غفوری -مرکز تحقیقات معلمان 

  -  تقویت انشاء نویسی با مطالعه ی مجلات و کتب غیر درسی با خلاصه نویسی، کامل کردن انشاءهای نیمه تمام و ... . - سر گروه پایه چهارم خانم غفوری مرکز تحقیقات معلمان

برپایی کلاس های فوق برنامه ی قرآن با محوریت روان خوانی و آموزش قصص انبیاء و تحقیق و پژوهش قرآنی. - سر گروه پایه چهارم خانم غفوری - مرکز تحقیقات معلمان

نقش کیت های ریاضی درتدریس دروس مختلف ریاضی وتلاش در جهت استفاده ی مطلوب از این کیت ها.-  سر گروه پایه پنجم خانم الهامی نیا - مرکز تحقیقات معلمان

  -  بررسی عوامل افت تحصیلی با برپایی جلسات مشاوره با خانواده ها. - سر گروه پایه پنجم خانم الهامی نیا مرکز تحقیقات معلمان 

  - برگزاری کلاس های تقویتی برای دانش آموزان ضعیف. - سر گروه پایه پنجم خانم الهامی نیا - مرکز تحقیقات معلمان  

تشویق دانش آموزان با جایزه و معرفی آنان در برنامه ی صبحگاه ومناسبت ها. - سر گروه پایه پنجم خانم الهامی نیا - مرکز تحقیقات معلمان

   - بحث و گفتگو در مورد برنامه ریزی مطلوب برای اردوهای علمی –  تفریحی. - سر گروه پایه پنجم خانم الهامی نیا مرکز تحقیقات معلمان

  - شرکت در اردو های دانش آموزان چند مدرسه شهرستان به جهت تقویت نگرش های مطلوب در دانش آموزان و میثاق با ارزش های مقدس نظام جمهوری اسلامی ایران سر گروه پایه پنجم خانم الهامی نیا

  - برگزاری کارگاه بررسی اختلالات یادگیری در دروس فارسی و ریاضی با حضور کارشناس مربوطه.-  سر گروه پایه پنجم خانم الهامی نیا - مرکز تحقیقات معلمان

   - بررسی تدریس همکاران در جلسه ی گروه های آموزشی مدارس. -  سر گروه پایه پنجم خانم الهامی نیا مرکز تحقیقات معلمان

  -  همکاری در برپا نمودن دار قالی و بافتن تابلو فرش با نماد طرح جشنواره ی جابربن حیان در دبستان ابریشم چی .-  سر گروه پایه پنجم خانم الهامی نیا - مرکز تحقیقات معلمان

   - بررسی تدریس همکاران در جلسه ی گروه های آموزشی مدارس.- سر گروه پایه پنجم خانم الهامی نیا - مرکز تحقیقات معلمان 

  - برگزاری کارگاه اقدام پژوهی با موضوع نقش انضباط بر بهبود یادگیری بچه ها.-  سر گروه پایه پنجم خانم الهامی نیامرکز تحقیقات معلمان

  -  برگزاری کارگاه راه های تقویت روان خوانی وتند خوانی.- سر گروه پایه پنجم خانم الهامی نیا -- مرکز تحقیقات معلمان 

  -طراحی امتحانات نوبت اول به نحوی که حیطه های مختلف یادگیری را شامل شود.- سر گروه پایه پنجم خانم الهامی نیا - مرکز تحقیقات معلمان 

  - تجزیه وتحلیل امتحانات نوبت اول.- سر گروه پایه پنجم خانم الهامی نیا - مرکز تحقیقات معلمان  

  - بررسی عملکرد بچه ها در جشنواره ی جابربن حیان. -سر گروه پایه پنجم خانم الهامی نیا -مرکز تحقیقات معلمان

- برگزاری مراسم اختتامیه ی جشنواره ی الگو های مناسب تدریس - سرگره های پنج پایه -کانون شهید عربیان

  - برگزاری مراسم اختتامیه ی جشنواره ی جابر بن حیان - سرگره های پنج پایه کانون شهید عربیان

  - بازدید از مدارس شهیدان هاشمیان ، شهید رزاق زاده و نشاط در هفته ی معلم و عرض تبریک به همکاران- سرگره های پنج پایه - مدارس یاد شده

  - شرکت اعضای گروه در جلسات اقدام پژوهی و تجربه نگاری که به صورت هفتگی با حضور مشاوران محترم شهرستان  و معلمان پژوهنده - سرگره های پنج پایه - مرکز مشاوره و مرکز تحقیقات 

کمک و همراهی نمودن تیم منتخب در جشنواره ی الگو های مناسب تدریس و شرکت در فیلم برداری پایانی تدریس در مدرسه شهید اشنویی نوش آباد سرگره های پنج پایه مدرسه - شهید اشنویی نوش آباد

  در حال اجرا برگزاری-  مسابقه ی آزمون های عملکردی توسط آ؛موزش ابتدایی با همکاری گرو ه های درسی برای معلمین پایه ی اول تا چهارم - سرگره های پنج پایهمدارس شهرستان 

- در حال اجرا همکاری با آموزش ابتدایی جهت برگزاری مراسم اختتامیه ی طرح ها ی خلاقیت ،ارتقای قرآن و کرامت و انتخاب بهترین آثار - سرگره های پنج پایه مدارس شهرستان

- بازدید از نمایشگاه بین المللی تهران توسط سرگروه های  پایه ی اول و سوم   آقایان حیدری مقدم و شایان فرد نمایشگاه بین المللی تهران 

  - شرکت در جشن الفبا ی مدرسه ی پسرانه ی نشاط - سرگره های پنج پایه - مدرسه ی پسرانه ی نشاط  

  - همکاری با آموزش ابتدایی در زمینه ی برگزاری طرح ارزیابی عملکرد همکاران مقطع ابتدایی - سرگره های پنج پایه - مدارس شهرستان

  - شرکت در مراسم استانی  اختتامیه ی جشنواره ی جابر - سر گروهای پایه ی سوم و  چهارم خانم غفوری و آقای شایان فرد - باغ ابریشم 

شرکت در چهارمین همایش برترین های آموزش و پرورش استان اصفهان - سرگروه پایه ی سوم آقای شایان فرد - باغ ابریشم اصفهان

 

+ نوشته شده در  شنبه ششم خرداد ۱۳۹۱ساعت 21:35  توسط گروه های درسی |